Voltooide tijd is al klaar!

Voltooide tijd

Wat is 'de voltooide tijd' nu precies? Het woord zegt het al een beetje, dat is de tijd die al geweest is, het is al gebeurd. Om de voltooide tijd van een werkwoord te gebruiken heb je ook altijd een hulpwerkwoord nodig. Wij gebruiken daarvoor altijd de werkwoorden 'hebben' en 'zijn'. 

                            

 

Ik heb

Ik had

Ik ben

Ik was

Hij heeft

Hij had

Hij is

Hij was

Wij hebben

Wij hadden

Wij zijn

Wij waren

 

 

Ik heb mijn jas gepakt.

Ik ben gisteren geland.

Hij heeft zijn jas gepakt.

Hij is gisteren geland.

Wij hebben onze jas gepakt.

Wij zijn gisteren geland.

 

Je ziet dat het hulpwerkwoord steeds verandert als de persoon verandert, maar het voltooid deelwoord blijft bij iedere zin hetzelfde.

 


ge- be- ver-

Je kunt een voltooid deelwoord herkennen aan het begin van het woord. Deze woorden beginnen namelijk altijd met 'ge-, be- of ver-'.

Een werkwoord dat al een ge- be- of ver- heeft in de tegenwoordige tijd krijgt er natuurlijk niet nog een extra. 

 

ik geniet - ik heb genoten

ik beantwoord - ik heb beantwoord

ik versta - ik heb verstaan

 

 

 

zwak werkwoord

In mijn vorige blog ging het over de verleden tijd, met het trucje van

'T KoFSCHiP. Dit geldt alleen bij zwakke werkwoorden. Krijgt het werkwoord in de verleden er -te of -ten bij, dan eindigt het voltooid deelwoord ook op een -t. En krijgt het werkwoord er -de of -den bij, dan eindigt het voltooid deelwoord ook op een -d.

 

ik werk - ik werkte - ik heb gewerkt

ik poep - ik poepte - ik heb gepoept

 

ik land - landde - ik ben geland

ik ren - ik rende - ik heb gerend

sterk werkwoord

Bij sterke werkwoorden is dit anders. Een sterk werkwoord verandert in de verleden tijd van klank.

 

ik slaap - ik sliep - wij sliepen

ik lees - ik las - wij lazen

 

In de voltooide tijd is het dan dus ook anders. Meestal moet je het hebben van hoe het klinkt. Mijn tip is, zeg het een keer hardop.

 

ik lees - ik las - ik heb gelezen

ik slaap - ik sliep - ik heb geslapen

ik blijf - ik bleef - ik ben gebleven

ik sta - ik stond - ik heb gestaanHopelijk heb je weer iets aan deze uitleg gehad. Wanneer je een mooie tekst aan het schrijven bent, neem er deze uitleg nog maar eens bij. Of kijk nog eens naar een van mijn andere blogs.

 

Lees Kracht

Reactie schrijven

Commentaren: 0